MAX JORDBRUK – PRODUKTER

Max är originaltillverkaren av ett bandbindningsverktyg som kallas ”TAPENER” – ett välkänt namn på plantskolor, vinodlingar och hos frukt- och grönsaksodlare över hela världen. Med över 50 års erfarenhet av att utveckla TAPENER-produkter utökar vi hela tiden produktutbudet för olika tillämpningar och användningsområden.

HELT NY UTFORMNING SOM REVOLUTIONERAR DINA RESULTAT.

HT-R-serien är en avancerad modell i TAPENER-serien som lanserades 2017. Den har 50 % lättare klämning och 20 % lägre vikt jämfört med konventionella modeller. Skillnaden mellan HT-R1 och HT-R2 är storleken på bandmagasinet. HT-R2 har kapacitet för en större bandrulle som kan binda mer och HT-R1 är kompakt för enklare hantering. HT-RS-modellen med smalare arm hjälper dig att komma åt i trånga utrymmen.

NY MEKANISM FÖR VÅR URSPRUNGLIGA FÄRGMODELL, HT-B1

HT-B1 är en modell med samma funktion som originalet TAPENER och som har omarbetats med teknik från HT-R. Den fungerar på samma sätt som TAPENER, t.ex. med fast klämning men med ny utformning.

NYA TAPENER, HT-S45E ”THE STRONG BIND”

TAPENER-serien utökar produktutbudet med den nya serien HT-S45E ”THE STRONG BIND” för krävande tillämpningar.

HT-S45E ”TAPENER Strong Bind” är ett nytt koncept för TAPENER som ger bindningen upp till 4,5 gånger starkare draghållfasthet jämfört med andra TAPENER-modeller. Den lämpar sig för allt från buskar och vindruvsväxter till järntråd och andra tillämpningar som måste bindas ordentligt. Max fortsätter att utöka TAPENER-utbudet för att tillhandahålla lösningar för olika bindningsarbeten.