MAX JORDBRUKSHISTORIA

lanserar Max världens första manuella bandbindningsverktyg TAPENER – ett välkänt praktiskt verktyg för plantskolor och grönsaks-, frukt- och vindruvsodlare. MAX ses av många kunder som den första tillverkaren av högkvalitativa bindningsprodukter.

T1969 presenteras världens första bandbindningsverktyg TAPENER.

Sedan lanseringen av TAPENER har Max innovation spridit sig till hela världen och andra företag har börjat tillverka bandbindningsverktyg baserat på våra första TAPENER-produkter.

2017 lanserade vi en ny generation av TAPENER, som vi valt att kalla HT-R-serien. Den använder en helt annan mekanism och minskar klämkraften med 50 %. Detta har gjorts möjligt med erfarenhet från vår utveckling av TAPENER sen 1969 och återkoppling från kunder. Vi tar reda på våra kunders behov genom att låta medlemmarna i vår produktplaneringsavdelning och forsknings- och utvecklingspersonal besöka kunder som använder TAPENER. På så sätt kan vi på allvar överväga olika sätt att förbättra deras tillfredsställelse och få idéer till nya funktioner som kan användas för att utveckla våra produkter.

Vi strävar efter att leverera överlägsna MAX-produkter till hela världen och vill göra alla personer som använder våra produkter nöjda.