NOW LOADING...

Symulacja kosztów

Jedną z najważniejszych korzyści stosowania narzędzi do wiązania zbrojeń jest lepsza ekonomia. Ten kalkulator pozwala oszacować zyski z inwestycji.

How to Use Cost Calculation

1
Koszty pracy
Zaktualizuj koszty pracy zgodnie z bieżącą sytuacją.
Liczba pracowników
pracowników
Dzienna płaca
na osobę
na dzień
Łączne koszty pracy
0
na dzień
2
Metoda wiązania
Wybierz aktualnie stosowaną metodę wiązania.
Wiązanie ręczne
Zacisk
Koszt
na wiązanie
3
Liczba wiązań
Panel zbrojony
Słupek zbrojony
Kombinacja
Nieznany
Wykorzystanie zbrojeń na projekt
Czas trwania projektu
dni
Łączny nakład prac
0
ton(y) rocznie
4
Liczba narzędzi w inwestycji
RB441T
Największa wydajność wiązania zbrojeń na rynku
Cena jednostkowa
na maszynę
TW1061T
Standardowy drut stalowy
Cena jednostkowa
na zwój
Liczba
maszyny
Koszty początkowe
0