MAX EUROPE BV – Personvernerklæring

Ikrafttredelse: Apr 01, 2020

Beskyttelsen av personopplysningene dine er av stor betydning for MAX EUROPE BV («oss», «vi» eller «vår»). Disse personvernretningslinjene («Personvernerklæringen») har derfor til hensikt å informere deg om hvordan vi samler inn og behandler personopplysningene som du sender inn eller formidler til oss. Vi fungerer også som databehandler når vi behandler personopplysninger som mottas eller innhentes via tredjeparter. Vi behandler disse personopplysningene i samsvar med gjeldende EU-forskrifter («EU») og medlemslandenes regelverk for databeskyttelse, særlig EUs personvernforordning nr. 2016/679 («GDPR»).

Vi anbefaler deg å lese denne personvernerklæringen nøye. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn, behandler og bruker personopplysningene dine når du besøker og/eller samhandler med våre tjenester, nettsteder og tar de valgene vi tilbyr. Med mindre annet er oppgitt, er MAX EUROPE BV. behandlingsansvarlig for personopplysningene vi samler inn gjennom tjenestene, nettstedene og appene som er underlagt denne personvernerklæringen.

Vårt forretningskontor har adressen MAX EUROPE BV, Antennestraat 45, 1322AH, Almere, Nederland.

Autoriteit Persoonsgegevens (nederlandsk datatilsyn) er vårt primære EØS-tilsynsorgan. Autoriteit Persoonsgegevens kan nås på følgende adresse:

Autoriteit Persoonsgegevens
PO Box 93374
2509 AJ DEN HAAG
Telefon: (+31) - (0)70 - 888 85 00

Du har også rett til å sende en klage til din lokale tilsynsmyndighet, som du finner her.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer relatert til denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på privacypolicy@max-europe.com.

1. Begreper

Begreper som brukes i denne personvernerklæringen, skal ha følgende betydning:

Begreper som «vi», «oss», «vår» osv. i denne personvernerklæringen henviser til MAX EUROPE BV.

Begreper som «du», «din» «dine» osv. henviser til deg som fysisk person.

Begrepet «personopplysninger» som brukes i denne personvernerklæringen, betyr all informasjon, uansett om slik informasjon ble oppgitt av deg, innhentet fra deg eller på annen måte skaffet, relatert til en identifisert eller identifiserbar, fysisk person («den registrerte»). En identifiserbar, fysisk person er en som kan identifiseres, direkte eller indirekte, ved henvisning til en identifikator, som i vårt tilfelle kan være et navn, et selskap, et MAX EUROPE BV-ID-nummer eller andre tekniske nettbaserte identifikatorer.

2. Ansvar for håndtering av personopplysningene dine

Parten som er ansvarlig for innsamling, behandling og bruk av personopplysninger, er MAX EUROPE BV som leverandør av tjenestene og nettstedene.

3. Anvendelighet

Denne erklæringen gjelder for alle MAX EUROPE BV-tjenester og -nettsteder som kobler til dette dokumentet. Denne personvernerklæringen gjelder ikke tjenester som tilbys av andre selskaper eller enkeltpersoner, herunder produkter eller nettsteder som kan vises for deg i søkeresultater, nettsteder som kan omfatte MAX EUROPE BV-tjenester eller andre nettsteder som det kobles til fra tjenestene våre.

Vår personvernerklæring dekker ikke informasjonspraksis i andre selskaper og organisasjoner som annonserer tjenestene våre, og som kan bruke informasjonskapsler, punkttagger og andre teknologier til å levere og tilby relevante annonser.

4. Typer personopplysninger vi samler inn, behandler og bruker

Personopplysninger som vi samler inn, behandler og bruker i forbindelse med tjenestene, nettstedene og appene, omfatter ikke bare informasjon som vi aktivt samler inn mens du samhandler med oss, men også informasjon som du leverer til oss via kundeservice, på eventuelle fysiske steder og til salgsteamet vårt.

Den registrerte Logginformasjon Enhetsinformasjon Stedsinformasjon og unike identifikatorer
Nettstedsbruker
 • brukerpreferanser (f.eks. foretrukne språkinnstillinger)
 • automatiske loggfiler for feilsøking og sikkerhetsformål (f.eks. for å avverge hackerangrep)
 • krasjloggrapporter, og i spesielle tilfeller, for eksempel når funksjonsfeil, feil eller sikkerhetshendelser har inntruffet, kan en manuell analyse av loggene bli utført av oss eller av våre autoriserte tjenesteleverandører
 • dato og klokkeslett for forespørselen
 • navn, URL-adresse og datamengde som overføres for den forespurte filen
 • rapport som indikerer at gjenopprettingen var vellykket eller årsaken til at den feilet
 • type og versjon av operativsystemet på datamaskinen som forespør (ved overføring)
 • skjermoppløsning og fargedybde (ved overføring)
 • type og versjon av nettleseren som brukes (ved overføring)
 • språkinnstilling og programtillegg som er installert på nettleseren som brukes (ved overføring)
 • informasjonskapsler som unikt identifiserer nettleseren
 • IP-adresse, operativsystem, nettlesertype, nettleserversjon, nettleserkonfigurasjon
 • navn på internettleverandør og andre typer datamaskin- og tilkoblingsrelatert informasjon som er relevant for å identifisere typen enhet som kobles opp til nettstedet, muliggjøre datautveksling med deg og din enhet og sikre praktisk bruk av tjenestene, nettstedene og appene
 • URL- og IP-adressen til nettstedet du åpnet, eller som du ble videresendt fra til nettstedet vårt, herunder dato og klokkeslett
 • undersider som ble besøkt da du var på nettstedet vårt, koblinger brukt på nettstedet, herunder dato og klokkeslett
 • undersider besøkt, herunder dato, tidspunkt og tid brukt på siden – på appene
 • hele URL-adressen (Uniform Resource Locator) for klikkestrømmen til, gjennom og fra nettstedet, herunder dato og klokkeslett
 • hendelsesinformasjon for enheten, for eksempel krasj, systemaktivitet, maskinvareinnstillinger, nettlesertype, nettleserspråk, dato og klokkeslett for forespørselen og henvisnings-URL-adresse
Selskapsinformasjon
 • navn, adresse, avdeling, kontaktinformasjon og annen informasjon i forbindelse med et selskap som du representerer, og din funksjon innen dette selskapet
 • kundenummer
 • MVA-nummer
 • leveringsadresse
 • e-postadresse for arbeid,
 • bestillingsnummer
 • telefonnummer for arbeid
 • mobiltelefonnummer for arbeid
 • selskap
 • kontaktspråk
 • kunderådgiver/kontaktpunkt
 • betydningen av kunden
 • organisasjonsenhet
 • deltakelse i kampanjer eller arrangementer
 • postnummer
 • produkthistorie
 • region
 • returer
 • bestillingsnummer
Personlige undersøkelser eller kundeservice
 • navn
 • adresse
 • e-postadresse

Vi vil be om ditt samtykke før vi samler inn, behandler og bruker dine personopplysninger for ovennevnte formål, der dette er lovpålagt.

Hvis vi ønsker å bruke dine personopplysninger til et nytt eller annet formål, vil vi på samme måte informere deg om dette, og vil kun gjennomføre en slik annen bruk hvis det er påkrevd eller tillatt i henhold til gjeldende lov, eller hvis du har gitt samtykke til det.

All tilgang til dine personopplysninger hos MAX EUROPE BV er begrenset til de personene som har behov for tilgang for å kunne gjøre jobben sin. For de ovennevnte formålene, er det bare et begrenset antall personer i MAX EUROPE BV (f.eks. personer i avdelinger for salg, kundestøtte, juridisk, finans, IT og regnskap, samt visse ledere med tildelt ansvar) som vil få tilgang til dine personopplysninger.

Når du kontakter MAX EUROPE BV, beholder vi en oppføring av kommunikasjonen med deg for å bidra til å løse problemer du kan stå overfor. Vi kan bruke den oppgitte e-postadressen din eller telefonnummeret ditt for å informere deg om tjenestene våre, for eksempel ved å fortelle deg om kommende endringer eller forbedringer.

5. Røping og deling av personopplysninger

Vi verken selger, handler eller leier ut personopplysningene dine.

For formålene som er nevnt i denne personvernerklæringen, røper, overfører eller på annen måte deler vi personopplysningene dine med andre enheter i MAX EUROPE BV-konsernet i den grad det er beskrevet i det følgende, eller som avtalt med deg i en bestemt sammenheng (f.eks. når du samtykker til andre typer dataoverføringer i forbindelse med påmelding for en bestemt tjeneste). Når vi deler personopplysninger, er vi i strengt samsvar med gjeldende lover.

Vi deler ikke personopplysninger med selskaper, organisasjoner og enkeltpersoner utenfor MAX EUROPE BV, med mindre én av følgende omstendigheter gjelder:

Samtykke:

Vi vil dele personopplysninger med selskaper, organisasjoner eller enkeltpersoner utenfor MAX EUROPE BV når vi har ditt samtykke til å gjøre dette. Vi krever aktivt samtykke for deling av personopplysninger.

Ekstern behandling:

Vi oppgir personopplysninger til våre tredjepartstjenesteleverandører med hensiktsmessige instrukser som er nødvendig for de respektive behandlingsformålene, for å utføre bestemte oppgaver på våre vegne og i henhold til våre instrukser. Alle tredjepartsleverandører vil kun ha tilgang til de personopplysningene som trengs for å utføre sine spesifikke oppgaver, og kun for å utføre disse oppgavene.

Vi vil sørge for at alle tredjepartstjenesteleverandører er klar over og overholder disse pliktene. Vi vil også sørge for at alle tredjepartstjenesteleverandører behandler personopplysningene dine minst like beskyttende som det som kreves i gjeldende personvernlover, og at de iverksetter tilstrekkelige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak basert på våre instrukser og i samsvar med vår personvernerklæring og andre formålstjenlige hemmeligholdelses- og sikkerhetstiltak.

Tredjepartstjenesteleverandører tilbyr tjenester som vertstjenester, vedlikehold, støttetjenester, e-posttjenester, markedsføring, revisjon, oppfylling av bestillinger, betalingsformidling, dataanalyse, levering av kundeservice, gjennomføring av kundeundersøkelser og tilfredshetsundersøkelser.

Lovpålagte krav:

Dette omfatter, uten begrensninger, tilfeller der vi er pålagt å dele personopplysninger ved lov eller bindende vedtak fra domstoler, politimyndigheter eller reguleringsmyndigheter. Hvis vi bestemmer oss for å røpe personopplysninger i en slik sammenheng, vil vi også vurdere hvordan vi kan redusere omfanget av det som legges frem, for eksempel ved å redigere informasjonen som gis.

6. Overføring av data

Vi iverksetter tiltak for å sikre at dataene vi samler inn i henhold til denne personvernerklæringen, behandles i henhold til bestemmelsene i denne erklæringen og kravene i gjeldende lov, uansett hvor dataene befinner seg. Slike overføringer kan finne sted i forbindelse med levering av kundetjenester, behandling av data fra tjenesteleverandøren vår eller levering av tjenester til deg der du befinner deg. For hver av disse overføringene sørger vi for at vi tilrettelegger for et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for dataene som overføres, spesielt ved å avtale standard kontraktklausuler som definert av Europakommisjonens vedtak 2001/497/EF, 2002/16/EF, 2004/915/EF og 2010/87/EU.

7. Formål med behandling av personopplysninger og oppbevaringsperiode

I den grad det er teknisk mulig, etterstreber MAX EUROPE BV i alle MAX EUROPE BV-tjenester og -nettsteder å oppbevare personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for formålene som er beskrevet i denne erklæringen og/eller som er påkrevd eller tillatt i henhold til gjeldende lov.

Følgende tabell gir en oversikt over behandlingsaktivitetene til MAX EUROPE BV-tjenester og -nettsteder sammen med formålet med datainnsamlingen, deres type, lovgrunnlaget og de gjeldende periodene for dataoppbevaring.

Behandlingsformål Type personopplysninger Lovgrunnlag for behandling Oppbevaringsperiode
For å levere, vedlikeholde og forbedre tjenestene og nettstedet
 • Brukerprofilinformasjon (f.eks. fornavn, navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse);
 • Brukerpreferanser (f.eks. foretrukne språkinnstillinger);
 • IP-adresse, operativsystem, nettlesertype, nettleserversjon, nettleserkonfigurasjon, navn på internettleverandør og andre typer datamaskin- og tilkoblingsrelatert informasjon som er relevant for å identifisere din type enhet, koble til tjenestene og nettstedet, muliggjøre datautveksling med deg og din enhet og sikre praktisk bruk av tjenestene og nettstedene;
 • Hvis du bruker mobilversjonen av tjenestene og nettstedene: informasjon om operativsystemet på din mobilenhet, benyttede tjenester, nettsteds- og appversjon, navn på internettleverandør og andre typer enhets- og tilkoblingsrelatert informasjon som er relevant for å forbedre mobiltjenestene, nettsteder, tilkobling til serverne våre, aktivering og tilrettelegging av synkroniseringstjenester;
 • URL- og IP-adressen til nettstedet du åpnet, eller som du ble videresendt fra til våre tjenester, nettsteder og apper, herunder dato og klokkeslett;
 • Undersider som er besøkt og funksjoner som er brukt ved bruk av tjenester, nettsteder, koblinger som følges fra tjenestene, nettsteder, herunder dato og klokkeslett;
 • Hele URL-adressen (Uniform Resource Locator) for klikkestrømmen til, gjennom og fra tjenestene og nettstedene, herunder dato og klokkeslett;
 • Angitte søkeord;
 • Gitte samtykker og fullmakter
Legitime interesser (para. 6 (1) (f) GDPR) / kreves for oppfyllelse av en kontrakt (para. 6 (1) (b) GDPR) MAX EUROPE BV beholder de innsamlede dataene i en udefinert periode for å oppfylle de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, og deretter blir dataene anonymisert eller slettet. På forespørsel, vil de lagrede personopplysningene bli oppdatert og, om nødvendig, arkivert eller slettet.
For å gi kundestøtte, svare på forespørsler, kommentarer og forslag, eller kontakte deg når det er nødvendig
 • Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse;
 • Informasjon om enheten som brukes (nettlesertype, IP-adresse)
 • Dato og klokkeslett for kontaktinnsendingen;
 • Innhold i enhver kommunikasjon som sendes via innholdsskjemaet
Samtykke (para. 6 (1) (a) GDPR eller

Legitime interesser (para. 6 (1) (f) GDPR):

Enkelte forespørsler fra nettstedsbrukere krever behandling av personopplysninger for å kunne besvares. Derfor er behandlingen berettiget på grunnlag av legitime interesser.
for annonsering og markedsundersøkelser, og for å gjøre det mulig for oss å skreddersy nettstedsinnholdet til individuelle preferanser
 • Brukerprofilinformasjon (f.eks. fornavn, navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse);
 • Brukerpreferanser (f.eks. foretrukne språkinnstillinger);
 • IP-adresse, operativsystem, nettlesertype, nettleserversjon, nettleserkonfigurasjon, navn på internettleverandør og andre typer datamaskin- og tilkoblingsrelatert informasjon som er relevant for å identifisere din type enhet, koble til tjenestene og nettstedet, muliggjøre datautveksling med deg og din enhet og sikre praktisk bruk av tjenestene og nettstedene;
 • Hvis du bruker mobilversjonen av tjenestene og nettstedene: informasjon om operativsystemet på din mobilenhet, benyttede tjenester, nettsteds- og appversjon, navn på internettleverandør og andre typer enhets- og tilkoblingsrelatert informasjon som er relevant for å forbedre mobiltjenestene, nettsteder, tilkobling til serverne våre, aktivering og tilrettelegging av synkroniseringstjenester;
 • URL- og IP-adressen til nettstedet du åpnet, eller som du ble videresendt fra til våre tjenester, nettsteder og apper, herunder dato og klokkeslett;
 • Undersider som er besøkt og funksjoner som er brukt ved bruk av tjenester, nettsteder, koblinger som følges fra tjenestene, nettsteder, herunder dato og klokkeslett;
 • Hele URL-adressen (Uniform Resource Locator) for klikkestrømmen til, gjennom og fra tjenestene og nettstedene, herunder dato og klokkeslett;
 • Angitte søkeord;
 • Gitte samtykker og fullmakter
Samtykke (para. 6 (1) (a) GDPR
For å forhindre krenkende eller ulovlig bruk av våre tjenester og nettsteder Overholdelse av lovpålagte forpliktelser, løsning av tvister og håndheving av avtalene våre; All nødvendig data for å oppfylle de relevante formålene Legitime interesser (para. 6 (1) (f) GDPR) / IT-sikkerhetstiltak og overholdelse av en lovpålagt forpliktelse (para. 6 (1) (c) GDPR)
Evaluering av om du er kvalifisert for visse typer tilbud, produkter eller tjenester
 • Navn, tittel og adresse;
 • Personlig kontaktinformasjon (telefon, e-post, faks osv.);
 • Navn, adresse, avdeling, kontaktinformasjon og annen informasjon knyttet til et selskap som du representerer (hvis relevant), og din funksjon i dette selskapet;
 • MVA-nummer;
 • Brukerprofilinformasjon;
 • Bekreftelse på at du enten er privat bruker eller bedriftsbruker;
 • Nyhetsbrevabonnementer, påmelding for kampanjer, benyttelse av spesialtilbud osv.
 • Gitte samtykker, autorisasjoner osv.;
Samtykke (para. 6 (1) (a) GDPR)
For å kommunisere med deg om andre forhold (f.eks. for å sende deg påminnelser, tekniske meddelelser, oppdateringer, sikkerhetsvarsler, støtte og administrative meldinger eller tjenestebulletiner);
 • E-postadresse
 • Land
 • Språk
 • Dato for siste kontakt
 • Mobiltelefonnummer
Samtykke (para. 6 (1) (a) GDPR eller

Legitime interesser (para. 6 (1) (f) GDPR):

Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å bruke tjenestene og nettstedene våre, og når bruk er ikke mulig uten. Derfor er behandlingen berettiget på grunnlag av legitime interesser.
For å gi deg informasjon via e-post, telefon og brev om produkter og tjenester som kan være av interesse for deg.
 • Navn
 • E-postadresse
 • Land
 • Språk
 • Samtykketilstand med dato
 • Dato for siste kontakt
 • Telefonnummer
Samtykke (para. 6 (1) (a) GDPR

8. Dine personverns- og markedsføringsvalg

Vi har som mål å vedlikeholde tjenestene våre og nettstedet på en måte som beskytter informasjon mot utilsiktet eller ondsinnet destruksjon. Av den grunn kan vi, etter at du har slettet informasjon fra tjenestene og nettstedet, vente med å slette gjenværende kopier fra våre aktive servere, og kan velge å fjerne informasjon fra våre sikkerhetskopisystemer etter en viss tid, i samsvar med gjeldende lovgivning (se pkt. 6).

Du kan når som helst endre markedsføringspreferansene dine gjennom vår kundeservice. Ved å registrere deg for markedsføringsinformasjon som tilbys av MAX EUROPE BV, samtykker du i at dataene du oppga da du registrerte deg (f.eks. e-postadressen din), kan samles inn, behandles og brukes av MAX EUROPE BV for regelmessig forsendelse av skriftlig, elektronisk kommunikasjon som inneholder selskaps-, produkt- og tjenesterelatert informasjon, for eksempel nyheter om nye MAX EUROPE BV-produkter eller MAX EUROPE BVs tjenester eller om MAX EUROPE BVs markedsføringskampanjer (f.eks. konkurranser, rabatter, kampanjer), om endringer i selskapet eller for å invitere deg til kundeundersøkelser (f.eks. om kundetilfredshet eller kundebehov).

Du kan endre og justere ditt samtykke til å bruke e-postadressen eller mobiltelefonnummeret ditt ved å kontakte oss på privacypolicy@max-europe.com.

9. Dine rettigheter i henhold til GDPR

Du kan når som helst kontakte oss på privacypolicy@max-europe.com for å utøve følgende rettigheter i henhold til GDPR:

 • Rett til tilgang
 • Rett til korrigering
 • Rett til sletting («retten til å bli glemt»)
 • Rett til begrensning av behandling
 • Rett til å få data flyttet

Bruk EU-nettstedet for å finne ut mer om disse rettighetene.

Hvis du trekker tilbake ditt samtykke til en behandlingsaktivitet, forbeholder MAX EUROPE BV. seg retten til å behandle og bruke personopplysningene dine ytterligere i den grad dette er påkrevd eller tillatt ved lov, f.eks. for å administrere din oppsigelse av abonnementet, eller for å opprette en overlagsinformasjonskapsel for å respektere dine informasjonskapselinnstillinger.

10. Andre beskyttelser for dine personopplysninger

MAX EUROPE BV forstår viktigheten av informasjons- og datasikkerhet, og vi ønsker at din surfing og kjøpsopplevelse hos oss skal være så trygg som mulig. For å beskytte dine personopplysninger har vi iverksatt rimelige og det aller siste innen sikringstiltak og forholdsregler, herunder tekniske og organisatoriske tiltak mot uautorisert tilgang, feil bruk, endring, ulovlig eller utilsiktet destruksjon og utilsiktet tap, både i en nettbasert og frakoblet sammenheng.

Eksempel:

 • Når du bruker nettstedet vårt, krypteres kommunikasjonen med nettleseren ved hjelp av SSL-teknologi (Secure Socket Layer). Dette betyr at når du bruker nettstedet vårt, vil personopplysningene som du sender inn under registrerings- og påloggingsprosessene, bli kryptert før de sendes over internettet.
 • Vi gjennomgår integriteten til vår praksis for informasjonsinnhenting, -lagring og -behandling, herunder fysiske sikkerhetstiltak, for å beskytte mot uautorisert tilgang til systemer.
 • Vi begrenser tilgangen til personopplysninger for MAX EUROPE BV. sine ansatte, underleverandører og agenter til kun dem som har legitime behov for tilgang for å behandle personopplysningene for oss. Involverte parter er underlagt strenge kontraktsmessige forpliktelser og hemmeligholdelse og kan bli straffet eller sagt opp hvis de ikke innfrir disse forpliktelsene.

Sikkerheten til dataene dine er viktig for oss, men husk at ingen metode for overføring over internett, eller metode for elektronisk lagring, er 100 % sikker. Selv om vi bestreber oss på å bruke kommersielt akseptable midler for å beskytte personopplysningene dine, kan vi ikke garantere absolutt sikkerhet.

11. Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologier i forbindelse med tjenestene våre og nettstedet vårt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese våre retningslinjer for informasjonskapsler.

12. Koblinger til andre nettsteder

Tjenestene og nettstedene våre kan inneholde koblinger til andre tjenester, nettsteder og apper av interesse. Når du har brukt disse koblingene, forlater du tjenesteområdet vårt. Når du besøker slike andre tjenester, nettsteder og apper, bør du utvise forsiktighet. Les personvernerklæringen som gjelder for den aktuelle appen eller det aktuelle nettstedet. MAX EUROPE BV kan ikke og vil ikke påta seg noe ansvar eller erstatningsansvar for slike andre nettsteder, innholdet i slike tjenester, nettsteder og apper og deres personvernretningslinjer, og bifaller dem heller ikke.

13. Samsvar og samarbeid med tilsynsmyndigheter

Vi gjennomgår regelmessig hvorvidt vi er i samsvar med vår personvernerklæring. Vi samarbeider med de aktuelle tilsynsmyndighetene, herunder lokale personvernmyndigheter. Du har rett til å sende en klage til en tilsynsmyndighet.

14. Endringer i personvernerklæringen

Vi kan oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer ved å legge ut den nye personvernerklæringen på denne siden. Du bør ta en kikk på denne personvernerklæringen fra tid til annen for å være sikker på at du ikke har noe imot eventuelle endringer vi har gjort. Vi vil ikke ta bort noen av rettighetene dine i henhold til denne personvernerklæringen uten ditt uttrykkelige samtykke.

Vi vil gi deg beskjed via e-post og/eller en fremtredende meddelelse på tjenesten vår før endringen trer i kraft, og «ikrafttredelsesdatoen» øverst på denne personvernerklæringen vil bli oppdatert.

15. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss:

Via e-post: privacypolicy@max-europe.com

Postadresse: MAX EUROPE BV., att.: Privacy Office, Antennestraat 45, 1322AH, Almere, Nederland.