MAX EUROPE BV – Tietosuojailmoitus

Voimaantulopäivä: Apr 01, 2020

Henkilötietojesi suojaaminen on MAX EUROPE BV:lle (”me”) erittäin tärkeää. Tämän tietosuojakäytännön (”tietosuojailmoitus”) tarkoituksena on selittää, miten keräämme ja käsittelemme meille luovuttamiasi henkilötietoja. Toimimme myös tietojenkäsittelijänä, kun käsittelemme henkilötietojasi, jotka olemme vastaanottaneet tai saaneet kolmansien osapuolten kautta. Käsittelemme näitä henkilötietoja sovellettavien Euroopan unionin (”EU”) ja sen jäsenmaiden tietosuojasäännösten ja erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (”GDPR”) mukaisesti.

Kehotamme sinua lukemaan tämän tietosuojailmoituksen huolellisesti. Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan, miten keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietojasi, kun käyt palveluissamme ja verkkosivustollamme ja/tai kun käytät niitä ja tarjoamiamme vaihtoehtoja. Ellei toisin ilmoiteta, MAX EUROPE BV toimii rekisterinpitäjänä henkilötiedoille, joita keräämme palveluiden, verkkosivustojen ja sovellusten kautta tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti.

Toimistomme osoite on MAX EUROPE BV, Antennestraat 45, 1322AH, Almere, The Netherlands.

Autoriteit Persoonsgegevens (Alankomaiden tietosuojaviranomainen) on johtava viranomaisemme Euroopan talousalueella. Autoriteit Persoonsgegevens on tavoitettavissa seuraavasta osoitteesta:

Autoriteit Persoonsgegevens
PO Box 93374
2509 AJ DEN HAAG
Puhelin: (+31) - (0)70 - 888 85 00

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus paikalliselle valvontaviranomaiselle, mistä löytyy lisätietoja täältä.

Jos sinulla on tätä tietosuojailmoitusta koskevia kysymyksiä tai kommentteja, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen privacypolicy@max-europe.com.

1. Termit

Tässä tietosuojailmoituksessa käytetyillä termeillä on seuraavat merkitykset:

Termit ”me”, ”meitä”, ”meidän” jne. viittaavat tässä tietosuojailmoituksessa MAX EUROPE BV:hen.

Termit ”sinä”, ”sinua”, ”sinun” jne. viittaavat sinuun luonnollisena henkilönä.

Tässä tietosuojailmoituksessa käytetty termi ”henkilötiedot” tarkoittaa mitä tahansa tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (”rekisteröity”), riippumatta siitä, onko kyse sinun antamistasi, sinulta kerätyistä tai muulla tavoin hankituista tiedoista. Tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö tarkoittaa henkilöä, joka voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti jonkin tunnisteen perusteella, joka voi meidän tapauksessamme olla esimerkiksi nimi, yritys, MAX EUROPE BV -tunnistenumero tai jokin muu tekninen verkkotunniste.

2. Vastuu henkilötietojen käsittelystä

Henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä vastaava taho on MAX EUROPE BV palveluiden ja verkkosivustojen tarjoajana.

3. Soveltamisala

Tämä ilmoitus koskee kaikkia MAX EUROPE BV -palveluita ja -verkkosivustoja, joissa on linkki tähän asiakirjaan. Tämä tietosuojailmoitus ei koske muiden yritysten tai henkilöiden tarjoamia palveluita, kuten esimerkiksi tuotteita tai sivustoja, jotka saattavat näkyä hakutuloksissa, sivustoja, joihin voi sisältyä MAX EUROPE BV -palveluita, tai muita sivustoja, joihin palveluistamme pääsee linkin kautta.

Tietosuojailmoituksemme ei kata muiden sellaisten yritysten ja organisaatioiden tietokäytäntöjä, jotka mainostavat palveluitamme ja jotka voivat käyttää evästeitä, pixel tag -tekniikoita ja muita tekniikoita tarjotakseen asiaankuuluvia mainoksia.

4. Keräämiemme, käsittelemiemme ja käyttämiemme henkilötietojen tyypit

Henkilötiedot, joita keräämme, käsittelemme ja käytämme palveluiden, verkkosivustojen ja sovellusten yhteydessä, sisältävät tietoja, joita keräämme aktiivisesti, kun olet vuorovaikutuksessa kanssamme, sekä tietoja, joita annat asiakaspalvelu- ja myyntitiimillemme missä tahansa toimipisteessä.

Rekisteröity Lokitiedot Laitetiedot Sijaintitiedot ja yksilölliset tunnisteet
Verkkosivuston käyttäjä
 • käyttäjän asetukset (esim. kieliasetukset)
 • tiedostojen automaattinen kirjaus vianetsintää ja tietoturvatarkoituksia varten (esim. hakkeroinnin estämiseksi)
 • kaatumisraportit; poikkeustapauksissa, kuten toimintahäiriöiden, virheiden tai tietoturvaongelmien ilmetessä, me tai valtuutetut palveluntarjoajamme voimme analysoida lokeja manuaalisesti
 • pyynnön päivämäärä ja kellonaika
 • pyydetyn tiedoston nimi, URL-osoite ja siirrettyjen tietojen määrä
 • raportti, josta käy ilmi haun onnistuminen tai epäonnistumisen syy
 • pyynnön esittäneen tietokoneen käyttöjärjestelmän tyyppi ja versio (jos lähetetty)
 • näytön tarkkuus ja värien määrä (jos lähetetty)
 • käytetyn selaimen tyyppi ja versio (jos lähetetty)
 • käytetyn selaimen kieliasetus ja asennetut lisäosat (jos lähetetty)
 • evästeet, joista selaimen voi tunnistaa
 • IP-osoite, käyttöjärjestelmä sekä selaimen tyyppi, versio ja määritykset
 • internet-palveluntarjoajan nimi ja muunlaiset tietokoneeseen ja yhteyteen liittyvät tiedot, joita tarvitaan verkkosivustoon yhteydessä olevan laitteen tyypin tunnistamiseen, tietojen vaihtoon käyttäjän laitteen kanssa sekä palveluiden, verkkosivustojen ja sovellusten käytön helpottamiseen
 • sen verkkosivuston URL- ja IP-osoite, josta käyttäjä on siirtynyt tai ohjattu verkkosivustollemme, sekä päivämäärä ja kellonaika
 • alisivut, joilla verkkosivustomme käyttäjä on käynyt, verkkosivustolla olevat linkit, joita on käytetty, sekä päivämäärä ja kellonaika
 • sovelluksissa avatut alisivut sekä päivämäärä, kellonaika ja sivulla vietetty aika
 • täydellinen URL (Uniform Resource Locator) -osoitteiden sarja, jonka kautta verkkosivustolle on saavuttu, sitä on selattu ja sieltä on siirrytty pois, sekä päivämäärä ja kellonaika
 • laitteen tapahtumatiedot, kuten kaatumiset, järjestelmän aktiivisuus, laiteasetukset, selaimen tyyppi ja kieli, pyynnön päivämäärä ja kellonaika sekä viite-URL
Yrityksen tiedot
 • nimi, osoite, osasto, yhteystiedot ja muut tiedot, jotka liittyvät edustamaasi yritykseen ja toimenkuvaasi
 • asiakasnumero
 • ALV-numero
 • toimitusosoite
 • työsähköpostiosoite
 • tilausnumero
 • työpuhelinnumero
 • työmatkapuhelinnumero
 • yritys
 • yhteydenottojen kieli
 • asiakasneuvoja/yhteyshenkilö
 • asiakkaan tärkeys
 • organisaatioyksikkö
 • osallistuminen kampanjoihin tai tapahtumiin
 • postinumero
 • tuotehistoria
 • alue
 • palautukset
 • tilausnumero
Henkilökohtaiset kyselyt tai asiakaspalvelu
 • nimi
 • osoite
 • sähköpostiosoite

Pyydämme suostumuksesi ennen henkilötietojesi keräämistä, käsittelyä ja käyttöä edellä mainittuja tarkoituksia varten, jos lainsäädäntö sitä edellyttää.

Jos haluamme käyttää henkilötietojasi johonkin uuteen tai eri tarkoitukseen, ilmoitamme siitä sinulle ja sovellamme tällaisia uusia käyttötapoja vain, jos sovellettava lainsäädäntö sitä vaatii tai sallii sen tai jos olet antanut siihen suostumuksen.

Henkilötietojen käyttöoikeudet on MAX EUROPE BV:ssä rajattu vain niihin henkilöihin, jotka tarvitsevat tietoja voidakseen suorittaa työtehtävänsä. Kun on kyse edellä mainituista tarkoituksista, vain rajallinen määrä henkilöitä MAX EUROPE BV:ssä saa käyttöoikeuden henkilötietoihisi. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi myynnin, asiakastuen, lakiasiain osaston, taloushallinnon ja kirjanpidon sekä IT-osaston työntekijät sekä tietyt esihenkilöt, joilla on määrätyt velvollisuudet.

Kun otat yhteyden MAX EUROPE BV:hen, pidämme kirjaa yhteydenpidosta, jotta voimme auttaa ratkaisemaan mahdolliset ongelmat. Saatamme käyttää antamaasi sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa tiedottaaksemme sinulle palveluistamme ja esimerkiksi tulevista muutoksista tai parannuksista.

5. Henkilötietojen luovuttaminen ja jakaminen

Emme myy, vaihda tai vuokraa henkilötietojasi.

Luovutamme, siirrämme tai muutoin jaamme henkilötietojasi muille MAX EUROPE BV -konserniin kuuluville yrityksille tässä tietosuojailmoituksessa mainittuihin tarkoituksiin jäljempänä kuvatussa laajuudessa tai tavalla, jonka olet hyväksynyt tietyssä kontekstissa (esim. kun annat suostumuksesi muun tyyppisiin tiedonsiirtoihin tilatessasi tietyn palvelun). Kun jaamme henkilötietoja, noudatamme sovellettavaa lainsäädäntöä tarkasti.

Luovutamme henkilötietoja MAX EUROPE BV:n ulkopuolisille yrityksille, organisaatioille ja henkilöille vain, jos jokin seuraavista olosuhteista toteutuu:

Suostumus:

Luovutamme henkilötietoja MAX EUROPE BV:n ulkopuolisille yrityksille, organisaatioille ja henkilöille, kun olet antanut siihen suostumuksesi. Henkilötietojen luovuttamiseen vaaditaan erikseen myönnetty suostumus.

Ulkopuolinen käsittely:

Luovutamme henkilötietoja ulkopuolisille palveluntarjoajillemme, jotta nämä voivat suorittaa tiettyjä tehtäviä puolestamme ohjeidemme mukaisesti. Ulkopuoliset palveluntarjoajat saavat käyttöoikeuden vain sellaisiin henkilötietoihin, joita ne tarvitsevat tehtäviensä suorittamiseen, ja käyttöoikeus myönnetään vain näiden tehtävien suorittamista varten.

Varmistamme, että kaikki ulkopuoliset palveluntarjoajat ovat tietoisia näistä velvollisuuksistaan ja täyttävät ne. Varmistamme myös, että kaikki ulkopuoliset palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietojasi sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä huolellisuudella ja että ne soveltavat asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimia ohjeidemme ja tietosuojailmoituksemme mukaisesti sekä noudattavat muita asiaankuuluvia käytäntöjä luottamuksellisuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Ulkopuoliset palveluntarjoajat tarjoavat erilaisia palveluita, kuten isännöintiä, ylläpitoa, tukipalveluita, sähköpostipalveluita, markkinointia, tilintarkastusta, tilausten toteuttamista, maksujen käsittelyä, tietojen analysointia, asiakaspalvelua sekä asiakastutkimusten ja tyytyväisyyskyselyjen tekemistä.

Lakisääteiset vaatimukset:

Näihin tapauksiin kuuluvat esimerkiksi tilanteet, joissa meidän on luovutettava henkilötietoja lain tai tuomioistuinten, lainvalvontaviranomaisten tai sääntelyviranomaisten sitovien määräysten velvoittamana. Jos päätämme luovuttaa henkilötietoja tällaisessa tilanteessa, harkitsemme myös keinoja, joilla paljastettavien tietojen määrää voidaan vähentää esimerkiksi poistamalla niistä osia.

6. Tietojen siirto

Pyrimme varmistamaan, että tämän tietosuojailmoituksen nojalla keräämämme tiedot käsitellään tämän ilmoituksen ehtojen ja tietojen sijaintipaikassa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Tällaisia siirtoja voidaan tehdä, jotta voimme tarjota sinulle asiakaspalvelua, jotta palveluntarjoajamme voivat käsitellä tietojasi tai jotta voimme tarjota sinulle palveluita sijaintipaikassasi. Varmistamme kaikkien siirtojen yhteydessä, että siirretyt tiedot suojataan riittävän hyvin noudattamalla erityisesti Euroopan komission päätöksissä 2001/497/EY, 2002/16/EY, 2004/915/EY ja 2010/87/EU määriteltyjä vakiosopimuslausekkeita.

7. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja säilytysaika

Mikäli se on teknisesti mahdollista, MAX EUROPE BV pyrkii kaikissa MAX EUROPE BV -palveluissaan ja verkkosivustoillaan säilyttämään henkilötietoja vain niin pitkään kuin se on välttämätöntä tässä ilmoituksessa mainittuja tarkoituksia varten ja/tai sen ajan, jonka sovellettava lainsäädäntö edellyttää tai sallii.

Seuraavassa taulukossa on yleiskatsaus MAX EUROPE BV -palveluiden ja -verkkosivustojen käsittelytoiminnoista, käsittelyn tarkoituksista, tietojen tyypeistä, käsittelyn oikeudellisesta perustasta ja tietojen säilytysajoista.

Käsittelyn tarkoitukset Henkilötietojen tyypit Oikeudellinen perusta Säilytysaika
Palveluiden ja verkkosivuston tarjoaminen, ylläpito ja kehittäminen
 • Käyttäjäprofiilin tiedot (esim. nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite)
 • Käyttäjän asetukset (esim. kieliasetukset)
 • IP-osoite, käyttöjärjestelmä, selaimen tyyppi, versio ja määritykset, internet-palveluntarjoajan nimi ja muunlaiset tietokoneeseen ja yhteyteen liittyvät tiedot, joita tarvitaan laitetyypin tunnistamiseen, yhteyden muodostamiseen palveluihin ja verkkosivustoihin, tietojen vaihtoon käyttäjän ja laitteen kanssa sekä palveluiden ja verkkosivustojen käytön helpottamiseen
 • Jos käytössä on palveluiden tai verkkosivustojen mobiiliversio: mobiililaitteen käyttöjärjestelmä, käytetyt palvelut, verkkosivustot ja sovellusversiot, internet-palveluntarjoajan nimi ja muunlaiset laitteeseen ja yhteyteen liittyvät tiedot, joita tarvitaan mobiilipalveluiden ja verkkosivustojen parantamiseen, palvelinyhteyden muodostamiseen sekä synkronointipalveluiden käyttöön
 • Sen verkkosivuston URL- ja IP-osoite, josta käyttäjä on siirtynyt tai ohjattu palveluihimme, verkkosivustoillemme ja sovelluksiimme, sekä päivämäärä ja kellonaika
 • Alisivut, toiminnot ja linkit, joita käytetään palveluiden ja verkkosivustojen käytön yhteydessä, sekä päivämäärä ja kellonaika
 • Täydellinen URL (Uniform Resource Locator) -osoitteiden sarja, jonka kautta palveluihin tai verkkosivustolle on saavuttu, niitä on selattu ja niistä on siirrytty pois, sekä päivämäärä ja kellonaika
 • Käytetyt hakusanat Myönnetyt suostumukset ja valtuutukset
Oikeutetut edut (6 artikla (1) (f), GDPR) / tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi (6 artikla (1) (b), GDPR) MAX EUROPE BV säilyttää kerättyjä tietoja määrittelemättömän ajan tässä tietosuojakäytännössä mainittujen tarkoitusten täyttämiseksi, minkä jälkeen ne anonymisoidaan tai poistetaan. Säilytettäviä henkilötietoja voidaan pyydettäessä päivittää ja tarvittaessa ne voidaan arkistoida tai poistaa.
Asiakastuen tarjoaminen, kyselyihin, kommentteihin ja ehdotuksiin vastaaminen tai yhteydenotot tarvittaessa
 • Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Käytetyn laitteen tiedot (selaimen tyyppi, IP-osoite)
 • Yhteydenoton päivämäärä ja kellonaika
 • Lomakkeen kautta lähetetyn viestin sisältö
Suostumus (6 artikla (1) (a), GDPR tai

Oikeutetut edut (6 artikla (1) (f), GDPR):

Henkilötietojen käsittely on tarpeen, jotta voidaan vastata verkkosivuston käyttäjän pyyntöön, jota muutoin ei voida täyttää. Siksi käsittely on perusteltua oikeutettujen etujen nojalla.
Mainonta ja markkinatutkimus sekä mahdollisuus muokata verkkosivuston sisältöä yksilöllisesti
 • Käyttäjäprofiilin tiedot (esim. nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite)
 • Käyttäjän asetukset (esim. kieliasetukset)
 • IP-osoite, käyttöjärjestelmä, selaimen tyyppi, versio ja määritykset, internet-palveluntarjoajan nimi ja muunlaiset tietokoneeseen ja yhteyteen liittyvät tiedot, joita tarvitaan laitetyypin tunnistamiseen, yhteyden muodostamiseen palveluihin ja verkkosivustoihin, tietojen vaihtoon käyttäjän ja laitteen kanssa sekä palveluiden ja verkkosivustojen käytön helpottamiseen
 • Jos käytössä on palveluiden tai verkkosivustojen mobiiliversio: mobiililaitteen käyttöjärjestelmä, käytetyt palvelut, verkkosivustot ja sovellusversiot, internet-palveluntarjoajan nimi ja muunlaiset laitteeseen ja yhteyteen liittyvät tiedot, joita tarvitaan mobiilipalveluiden ja verkkosivustojen parantamiseen, palvelinyhteyden muodostamiseen sekä synkronointipalveluiden käyttöön
 • Sen verkkosivuston URL- ja IP-osoite, josta käyttäjä on siirtynyt tai ohjattu palveluihimme, verkkosivustoillemme ja sovelluksiimme, sekä päivämäärä ja kellonaika
 • Alisivut, toiminnot ja linkit, joita käytetään palveluiden ja verkkosivustojen käytön yhteydessä, sekä päivämäärä ja kellonaika
 • Täydellinen URL (Uniform Resource Locator) -osoitteiden sarja, jonka kautta palveluihin tai verkkosivustolle on saavuttu, niitä on selattu ja niistä on siirrytty pois, sekä päivämäärä ja kellonaika
 • Käytetyt hakusanat
 • Myönnetyt suostumukset ja valtuutukset
Suostumus (6 artikla (1) (a), GDPR)
Palveluiden ja verkkosivustojen väärinkäytön tai laittoman käytön estäminen

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen, kiistojen ratkaiseminen ja sopimusten täytäntöönpano
Asianmukaisten tarkoitusten täyttämiseen tarvittavat tiedot Oikeutetut edut (6 artikla (1) (f), GDPR) / IT-turvatoimet ja lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (6 artikla (1) (c), GDPR)
Kelpoisuuden arviointi tietyn tyyppisten tarjousten, tuotteiden tai palveluiden suhteen
 • Nimi, ammattinimike, osoite
 • Henkilökohtaiset yhteystiedot (puhelin, sähköposti, faksi jne.)
 • Nimi, osoite, osasto, yhteystiedot ja muut tiedot, jotka liittyvät edustamaasi yritykseen (jos on) ja toimenkuvaasi
 • ALV-numero
 • Käyttäjäprofiilin tiedot
 • Vahvistus siitä, onko kyse yksityisestä vai ammattimaisesta käyttäjästä
 • Uutiskirjetilaukset, osallistuminen kampanjoihin, erikoistarjousten käyttö jne.
 • Myönnetyt suostumukset, valtuutukset jne.
Suostumus (6 artikla (1) (a), GDPR)
Muita asioita koskeva viestintä (esim. muistutusten, teknisten ilmoitusten, päivitysten, suojausvaroitusten, asiakastukea koskevien ja hallinnollisten viestien sekä huoltotiedotteiden lähettäminen)
 • Sähköpostiosoite
 • Maa
 • Kieli
 • Viimeisimmän
 • yhteydenoton päivämäärä
 • Matkapuhelinnumero
Suostumus (6 artikla (1) (a), GDPR tai

Oikeutetut edut (6 artikla (1) (f), GDPR):

Palveluidemme ja verkkosivustojemme käyttö edellyttää henkilötietojen käsittelyä, sillä niitä ei voida muuten tarjota. Siksi käsittely on perusteltua oikeutettujen etujen nojalla.
Mahdollisesti kiinnostavista tuotteista ja palveluista tiedottaminen sähköpostitse, puhelimitse ja postitse
 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Maa
 • Kieli
 • Suostumus ja päivämäärä
 • Viimeisimmän yhteydenoton päivämäärä
 • Puhelinnumero
Suostumus (6 artikla (1) (a), GDPR)

8. Tietosuojaan ja markkinointiin liittyvät valinnat

Pyrimme ylläpitämään palveluitamme ja verkkosivustoamme niin, että tiedot on suojattu tahattomalta ja tarkoitukselliselta hävittämiseltä. Jos poistat tietosi palveluistamme ja verkkosivustoltamme, emme välttämättä heti poista tiedoista jäljellä olevia kopioita aktiivisilta palvelimiltamme ja saatamme poistaa tiedot varmuuskopiointijärjestelmistämme vasta tietyn ajan kuluttua sovellettavan lainsäädännön mukaisesti (katso kohta 6).

Voit määrittää markkinointiasetuksesi milloin tahansa asiakaspalvelumme kautta. Rekisteröitymällä MAX EUROPE BV:n tarjoamien markkinointitietojen tilaajaksi hyväksyt sen, että MAX EUROPE BV voi kerätä, käsitellä ja käyttää rekisteröityessäsi antamiasi tietoja (esim. sähköpostiosoite) ja lähettää sinulle sähköisiä viestejä, joissa on yritystä, tuotteita ja palveluita koskevia tietoja, kuten uutisia MAX EUROPE BV:n uusista tuotteista, palveluista tai markkinointikampanjoista (esim. kilpailut, alennukset, tarjoukset), tietoja yrityksessä tehtävistä muutoksista tai osallistumiskutsuja asiakaskyselyihin (esim. asiakkaiden tyytyväisyyttä tai toiveita koskevat kyselyt).

Voit muokata suostumustasi sähköpostiosoitteesi tai matkapuhelinnumerosi käyttöön kirjoittamalla meille osoitteeseen privacypolicy@max-europe.com.

9. Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet

Voit milloin tahansa ottaa meihin yhteyden lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacypolicy@max-europe.com ja käyttää seuraavia yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiasi:

 • Oikeus tarkastella omia tietoja
 • Oikeus saada tietonsa korjatuksi
 • Oikeus saada tietonsa poistetuksi (”oikeus tulla unohdetuksi”)
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Oikeus tietojen siirtämiseen

Lisätietoja näistä oikeuksista on EU:n verkkosivustolla.

Jos peruutat suostumuksesi tietojesi käsittelyyn, MAX EUROPE BV pidättää oikeuden käsitellä ja käyttää henkilötietojasi edelleen siinä määrin kuin se on lain mukaan välttämätöntä tai sallittua esimerkiksi tilauksesi peruuttamiseksi tai asettaakseen peite-evästeen evästeasetustesi noudattamiseksi.

10. Muut henkilötietojen suojaukset

MAX EUROPE BV ymmärtää tietoturvan tärkeyden, ja haluamme, että selaus- ja ostokokemuksesi on mahdollisimman turvallinen. Suojataksemme henkilötietojasi olemme ottaneet käyttöön kohtuulliset, uusinta teknologiaa edustavat turvatoimet. Niihin lukeutuvat muun muassa tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla estetään tietojen luvaton ja virheellinen käyttö, muuttaminen sekä lainvastainen tai tahaton hävittäminen online- ja offline-tilassa.

Esimerkiksi:

 • Kun käytät verkkosivustoamme, viestintä selaimesi kanssa on salattu SSL (Secure Socket Layer) -tekniikalla. Tämä tarkoittaa sitä, että kun käytät verkkosivustoamme, rekisteröinti- ja kirjautumisprosessien aikana antamasi henkilötiedot salataan ennen niiden lähettämistä internetin kautta.
 • Tarkistamme tiedonkeruuprosessimme sekä säilytys- ja käsittelykäytäntöjemme eheyden, mukaan lukien fyysiset turvatoimet, jotta voimme estää järjestelmiemme luvattoman käytön.
 • Rajoitamme henkilötietojen käyttöoikeuden MAX EUROPE BV:n työntekijöihin, alihankkijoihin ja edustajiin, jotka tarvitsevat pääsyn tietoihin voidakseen käsitellä niitä puolestamme. Näitä osapuolia sitovat tiukat luottamuksellisuutta koskevat sopimusvelvoitteet, ja osapuoliin voidaan kohdistaa kurinpitotoimia tai niiden sopimukset voidaan irtisanoa, jos näitä velvoitteita ei täytetä.

Tietojesi turvallisuus on meille tärkeää, mutta muista, että internetin kautta tapahtuva tiedonsiirto tai sähköiset tallennusmenetelmät eivät ole koskaan täysin turvallisia. Vaikka pyrimme suojaamaan henkilötietosi kaupallisesti hyväksyttävillä tavoilla, emme voi taata niiden ehdotonta turvallisuutta.

11. Evästeet

Käytämme evästeitä ja vastaavia tekniikoita palveluidemme ja verkkosivustojemme yhteydessä. Lisätietoja on evästekäytännössämme.

12. Linkit muihin verkkosivustoihin

Palvelumme ja verkkosivustomme saattavat sisältää linkkejä muihin mahdollisesti kiinnostaviin palveluihin, verkkosivustoihin ja sovelluksiin. Käyttäessäsi näitä linkkejä poistut palvelualueeltamme. Kun käyt näissä muissa palveluissa, verkkosivustoissa ja sovelluksissa, noudata varovaisuutta ja tutustu kyseisen sovelluksen tai verkkosivuston tietosuojalausuntoon. MAX EUROPE BV ei voi olla vastuussa eikä vastaa tällaisista muista verkkosivustoista, tällaisten palveluiden, verkkosivustojen ja sovellusten sisällöstä tai niiden tietosuojakäytännöistä, emmekä tue niitä.

13. Vaatimustenmukaisuus ja yhteistyö sääntelyviranomaisten kanssa

Tarkistamme säännöllisesti, että toimimme tietosuojailmoituksemme mukaisesti. Teemme yhteistyötä asianmukaisten sääntelyviranomaisten, kuten paikallisten tietosuojaviranomaisten, kanssa. Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

14. Tietosuojailmoituksen muutokset

Saatamme päivittää tietosuojailmoitustamme ajoittain. Ilmoitamme mahdollisista muutoksista julkaisemalla uuden tietosuojailmoituksen tällä sivulla. Tarkista tämä tietosuojailmoitus ajoittain ja varmista, että hyväksyt tekemämme muutokset. Emme kavenna tämän tietosuojailmoituksen mukaisia oikeuksiasi ilman nimenomaista suostumustasi.

Ilmoitamme sinulle sähköpostitse ja/tai palvelun kautta tulevalla ilmoituksella, ennen kuin muutos tulee voimaan, ja päivitämme tämän tietosuojailmoituksen yläosassa mainitun voimaantulopäivän.

15. Yhteydenotot

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojailmoituksesta, ota meihin yhteys:

Sähköpostiosoite: privacypolicy@max-europe.com

Postiosoite: MAX EUROPE BV., attn.: Privacy Office, Antennestraat 45, 1322AH, Almere, The Netherlands.