MAX EUROPE BV – Meddelelse om databeskyttelse

Ikrafttrædelsesdato: Apr 01, 2020

Beskyttelsen af dine personoplysninger er af stor betydning for MAX EUROPE BV ("os", "vi" eller "vores"). Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger ("Meddelelse om databeskyttelse") har derfor til hensigt at informere dig om, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger, som du indsender eller oplyser til os. Vi fungerer også som databehandler, når vi behandler dine personoplysninger, der modtages eller indhentes via tredjeparter. Vi behandler disse personoplysninger i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning og medlemsstaternes bestemmelser om databeskyttelse, især EU's databeskyttelsesforordning nr. 2016/679 ("GDPR").

Vi opfordrer dig til at læse denne meddelelse om databeskyttelse omhyggeligt igennem. Denne meddelelse om databeskyttelse beskriver, hvordan vi indsamler, behandler og bruger dine personoplysninger, når du besøger og/eller interagerer med vores tjenester, hjemmesider og de valg, vi tilbyder. Medmindre andet er angivet, er MAX EUROPE BV. den dataansvarlige for personoplysninger, som vi indsamler via tjenesterne, hjemmesider og apps, der er underlagt denne meddelelse om databeskyttelse.

Vores kontoradresse er MAX EUROPE BV, Antennestraat 45, 1322AH, Almere, Holland.

Vores øverste myndighed for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde er Autoriteit Persoonsgegevens (den hollandske databeskyttelsesmyndighed). Autoriteit Persoonsgegevens kan kontaktes på følgende adresse:

Autoriteit Persoonsgegevens
PO Box 93374
2509 AJ DEN HAAG
Telefon: (+31) - (0)70 - 888 85 00

Du har også ret til at indgive en klage til din lokale tilsynsmyndighed, som du kan finde her.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne meddelelse om databeskyttelse, bedes du kontakte os på privacypolicy@max-europe.com.

1. Udtryk

Udtryk, der anvendes i denne meddelelse om databeskyttelse, har følgende betydning:

Udtryk som "vi", "os", "vores" osv. i denne meddelelse om databeskyttelse henviser til MAX EUROPE BV.

Udtryk som "du", "din", "dine" osv. henviser til dig som en fysisk person.

Udtrykket "personoplysninger", som det er anvendt i denne meddelelse om databeskyttelse, betyder alle oplysninger, der er indsamlet fra dig eller indhentet på anden måde, med relation til en identificeret eller identificerbar fysisk person ("den registrerede"), uanset om sådanne oplysninger er blevet indtastet af dig eller ej. En identificerbar fysisk person er en person, der kan identificeres, direkte eller indirekte, med henvisning til en identifikator, i vores tilfælde f.eks. et navn, en virksomhed, et MAX EUROPE BV-identifikationsnummer eller andre tekniske online-identifikatorer.

2. Ansvar for håndtering af dine personoplysninger

Den part, der er ansvarlig for indsamling, behandling og brug af personoplysninger, er MAX EUROPE BV som værende udbyder af tjenesterne og hjemmesiderne.

3. Gyldighed

Denne meddelelse gælder for alle MAX EUROPE BV-tjenester og -hjemmesider, der linker til dette dokument. Denne meddelelse om databeskyttelse gælder ikke for tjenester, der tilbydes af andre virksomheder eller enkeltpersoner, herunder produkter eller hjemmesider, der kan blive vist til dig i søgeresultater, hjemmesider, der kan omfatte MAX EUROPE BV-tjenester, eller andre hjemmesider, der linkes til fra vores tjenester.

Vores meddelelse om databeskyttelse dækker ikke informationspraksisser for andre virksomheder og organisationer, som reklamerer for vores tjenester, og som muligvis bruger cookies, pixel tags og andre teknologier til at vise og tilbyde relevante reklamer.

4. Typer af personoplysninger, som vi indsamler, behandler og bruger

Personoplysninger, som vi indsamler, behandler og bruger i forbindelse med tjenesterne, hjemmesiderne og apps, omfatter ikke kun oplysninger, som vi indsamler aktivt, mens du interagerer med os, men også oplysninger, som du udleverer til kundeservice, på vores fysiske kontorer og til vores salgsteam.

Registreret person Logoplysninger Enhedsoplysninger Placeringsoplysninger og entydige identifikatorer
Hjemmesidebruger
 • brugerpræferencer (f.eks. foretrukne sprogindstillinger)
 • automatisk gemte logfiler til fejlfinding og sikkerhedsformål (f.eks. for at afværge hackerangreb)
 • log til nedbrudsrapport og i særlige tilfælde, som f.eks. når der er opstået funktionssvigt, fejl eller sikkerhedshændelser, kan vi eller vores autoriserede tjenesteudbydere udføre en manuel analyse af logfilerne
 • dato og klokkeslæt for anmodningen
 • navn, URL-adresse og mængden af data, der overføres for den ønskede fil
 • rapport, der angiver, at dataene blev hentet, eller årsagen til at overførslen mislykkedes
 • type og version af den anmodende computers styresystem (hvis overført)
 • skærmopløsning og farvedybde (hvis overført)
 • type og version af den anvendte browser (hvis overført)
 • sprogindstilling og udvidelsesmoduler, der er installeret i den anvendte browser (hvis overført)
 • cookies, der entydigt identificerer din browser
 • IP-adresse, operativsystem, browsertype, browserversion, browserkonfiguration
 • navn på internetudbyder og andre typer computer- og forbindelsesrelaterede oplysninger, der er relevante for at identificere din type enhed, der opretter forbindelse til hjemmesiden, muliggøre dataudveksling med dig og din enhed samt sikre brugervenlig brug af tjenesterne, hjemmesiderne og apps
 • URL- og IP-adresse på den hjemmeside, hvorfra du har fået adgang til eller blev sendt til vores hjemmeside, herunder dato og tidspunkt
 • undersider besøgt på vores hjemmeside, links der blev klikket på på hjemmesiden, herunder dato og tidspunkt
 • besøgte undersider – herunder dato, tidspunkt og samlet besøgstid på siderne – på apps
 • den fulde kliktrafik for URL-adresser til, igennem og fra hjemmesiden, herunder dato og klokkeslæt
 • enhedens hændelsesoplysninger som f.eks. nedbrud, systemaktivitet, hardwareindstillinger, browsertype, browsersprog, dato og tidspunkt for din anmodning og henvisnings-URL
Virksomhedsoplysninger
 • navn, adresse, afdeling, kontaktoplysninger og andre oplysninger med relation til en virksomhed, som du repræsenterer, og din funktion i denne virksomhed
 • kundenummer
 • momsnummer
 • leveringsadresse
 • arbejdsmailadresse,
 • ordrenummer
 • arbejdstelefonnummer
 • telefonnummer til arbejdsmobil
 • virksomhed
 • kontaktsprog
 • kunderådgiver/kontaktpunkt
 • kundens vigtighed
 • organisationsenhed
 • deltagelse i kampagner eller begivenheder
 • postnummer
 • produkthistorik
 • region
 • retursager
 • ordrenummer
Fysiske spørgeundersøgelser eller kundeservice
 • navn
 • adresse
 • e-mailadresse

Vi vil bede om dit samtykke, før vi indsamler, behandler og bruger dine personoplysninger til ovennævnte formål, hvis det er juridisk påkrævet.

Ligeledes, hvis vi ønsker at bruge dine personoplysninger til et nyt eller andet formål, underretter vi dig herom og vil kun foretage sådanne andre anvendelser, hvis det er påkrævet eller tilladt i henhold til gældende lov, eller hvis du har givet dit samtykke til anvendelsen.

Adgangen til dine personoplysninger lagret hos MAX EUROPE BV er begrænset til de personer, der har behov for at kende dem for at kunne udføre deres arbejde. I forbindelse med de ovenfor anførte formål vil kun et begrænset antal personer inden for MAX EUROPE BV (f.eks. personer i salgs-, support-, jura-, finans-, IT- og regnskabsafdelingerne samt visse ledere med tildelt ansvar) få adgang til dine personoplysninger.

Når du kontakter MAX EUROPE BV, registrerer vi din kommunikation for at hjælpe dig med at løse eventuelle problemer, som du måtte opleve. Vi kan bruge din angivne e-mailadresse eller dit telefonnummer til at informere dig om vores tjenester, f.eks. til at fortælle dig om kommende ændringer eller forbedringer.

5. Videregivelse og deling af personoplysninger

Vi hverken sælger, bytter eller udlejer dine personoplysninger.

Vi vil kun videregive, overføre eller på anden måde dele dine personoplysninger med andre enheder i MAX EUROPE BV-koncernen til de formål, der er nævnt i denne meddelelse om databeskyttelse, og i det omfang, der er beskrevet i det følgende, eller som du har aftalt i en bestemt kontekst (f.eks. hvor du giver dit samtykke til andre typer dataoverførsler i forbindelse med tilmelding til en bestemt tjeneste). Når vi deler personoplysninger, overholder vi nøje de gældende love.

Vi deler ikke personlige oplysninger med virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for MAX EUROPE BV, medmindre én af følgende omstændigheder gælder:

Samtykke:

Vi vil dele personlige oplysninger med virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for MAX EUROPE BV, når vi har dit samtykke til at gøre det. Vi kræver udtrykkeligt samtykke til deling af personlige oplysninger.

Ekstern behandling:

Vi leverer personlige oplysninger til vores tredjepartstjenesteudbydere i henhold til passende instruktioner, hvor det er nødvendigt, til de respektive behandlingsformål, for at de kan udføre specifikke opgaver på vores vegne og i henhold til vores instruktioner. Eventuelle tredjepartsudbydere vil kun have adgang til de personoplysninger, der er nødvendige for at udføre deres specifikke opgaver, og kun i forbindelse med udførelsen af sådanne opgaver.

Vi vil sikre, at alle tredjepartstjenesteudbydere er bekendt med og overholder disse forpligtelser. Vi vil også sikre, at alle tredjepartstjenesteudbydere behandler dine personoplysninger på en måde, der som minimum opfylder sikkerhedskravene iht. de gældende databeskyttelseslove, og at de træffer passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger baseret på vores instruktioner og i overensstemmelse med vores meddelelse om databeskyttelse og alle andre relevante fortroligheds- og sikkerhedsforanstaltninger.

Tredjepartstjenesteudbydere tilbyder tjenester såsom hosting, vedligeholdelse, supporttjenester, e-mailtjenester, marketing, revision, opfyldelse af dine ordrer, behandling af betalinger, dataanalyse, kundeservice, kundeundersøgelser og tilfredshedsundersøgelser.

Juridiske krav:

Dette omfatter, uden begrænsning, tilfælde hvor vi er forpligtet til at dele personoplysninger ved lov eller bindende påbud fra domstole, retshåndhævende myndigheder eller tilsynsmyndigheder. Hvis vi beslutter at videregive personoplysninger i en sådan sammenhæng, vil vi også overveje måder, hvorpå vi kan reducere omfanget af videregivelsen, f.eks. ved at redigere de angivne oplysninger.

6. Overførsel af data

Vi træffer foranstaltninger for at sikre, at de data, vi indsamler i henhold til denne meddelelse om databeskyttelse, behandles i henhold til bestemmelserne i denne meddelelse og kravene i gældende lovgivning, uanset hvor dataene er placeret. Sådanne overførsler kan finde sted med det formål at yde kundeservice til dig, vores tjenesteudbyders behandling af dine data eller levering af tjenester til dig på din placering. For hver af disse overførsler sørger vi for, at de overførte data ydes et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, især ved at indgå standardkontraktklausuler som defineret i Europa-Kommissionens beslutninger 2001/497/EF, 2002/16/EF, 2004/915/EF og 2010/87/EU.

7. Formål med behandling af personoplysninger og opbevaringsperiode

I det omfang det er teknisk muligt, vil MAX EUROPE BV, i alle tjenester og på alle hjemmesider leveret af MAX EUROPE BV, bestræbe sig på ikke at opbevare personoplysninger længere, end det er nødvendigt til de beskrevne formål i denne meddelelse og/eller som påkrævet eller tilladt i henhold til gældende lovgivning.

Følgende tabel viser en oversigt over de behandlingsaktiviteter, som udføres af MAX EUROPE BV-tjenester og -hjemmesider, samt deres formål med dataindsamlingen, deres type, retsgrundlaget og de gældende dataopbevaringsperioder.

Behandlingsformål Type personoplysninger Retsgrundlag for behandling Opbevaringsperiode
Til at levere, vedligeholde og forbedre vores tjenester og hjemmeside
 • Brugerprofiloplysninger (dvs. fornavn, navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse);
 • Brugerpræferencer (f.eks. foretrukne sprogindstillinger);
 • IP-adresse, operativsystem, browsertype, browserversion, browserkonfiguration, navn på internetudbyder og andre typer computer- og forbindelsesrelaterede oplysninger, der er relevante for at identificere din type enhed, oprette forbindelse til tjenesterne og hjemmesiderne, tilvejebringe dataudveksling med dig og din enhed og sikre en brugervenlig brug af tjenesterne og hjemmesiderne;
 • Hvis du bruger den mobile version af tjenesterne og hjemmesiderne: Oplysninger om din mobile enheds operativsystem, brugte tjenester og hjemmesider og app-version, navn på internetudbyder og andre typer enheds- og forbindelsesrelaterede oplysninger, der er relevante for at forbedre mobiltjenesterne og -hjemmesiderne, oprette forbindelse til vores servere, aktivere og tilvejebringe synkroniseringstjenester;
 • URL- og IP-adresse på den hjemmeside, hvorfra du har fået adgang til eller blev sendt til vores tjenester, hjemmesider og apps, herunder dato og tidspunkt;
 • Besøgte undersider og funktioner, der blev anvendt under brug af tjenesterne og hjemmesiderne, fulgte link fra tjenesterne og hjemmesiderne herunder dato og tidspunkt;
 • Den fulde kliktrafik for URL-adresser til, igennem og fra tjenesterne og hjemmesiderne, herunder dato og klokkeslæt;
 • Indtastede søgeord;
 • Givet samtykke og godkendelser
Legitime interesser (artikel 6 (1) (f) i GDPR)/påkrævet til opfyldelse af en kontrakt (artikel 6 (1) (b) i GDPR) MAX EUROPE BV opbevarer de indsamlede data i en udefineret periode mhp. at opfylde de formål, der er beskrevet i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger, og de indsamlede data vil derefter blive anonymiseret eller slettet. Hvis der anmodes om det, opdateres de opbevarede personoplysninger, og om nødvendigt arkiveres eller slettes de.
Til at yde kundesupport, svare på dine forespørgsler, kommentarer og forslag eller kontakte dig, hvis det er nødvendigt
 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse;
 • Oplysninger om den anvendte enhed (browsertype, IP-adresse)
 • Dato og tidspunkt for indsendelse af henvendelse;
 • Indhold i al kommunikation, der sendes via indholdsformularen
Samtykke (artikel 6 (1) (a) i GDPR) eller Legitime interesser (artikel 6 (1) (f) i GDPR):

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at besvare den pågældende anmodning fra hjemmesidebrugeren. Behandlingen er derfor berettiget på grundlag af legitime interesser.
Til reklameformål og markedsundersøgelser og til at gøre det muligt for os at tilpasse hjemmesideindhold efter individuelle præferencer
 • Brugerprofiloplysninger (dvs. fornavn, navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse);
 • Brugerpræferencer (f.eks. foretrukne sprogindstillinger);
 • IP-adresse, operativsystem, browsertype, browserversion, browserkonfiguration, navn på internetudbyder og andre typer computer- og forbindelsesrelaterede oplysninger, der er relevante for at identificere din type enhed, oprette forbindelse til tjenesterne og hjemmesiderne, tilvejebringe dataudveksling med dig og din enhed og sikre en brugervenlig brug af tjenesterne og hjemmesiderne;
 • Hvis du bruger den mobile version af tjenesterne og hjemmesiderne: Oplysninger om din mobile enheds operativsystem, brugte tjenester og hjemmesider og app-version, navn på internetudbyder og andre typer enheds- og forbindelsesrelaterede oplysninger, der er relevante for at forbedre mobiltjenesterne og -hjemmesiderne, oprette forbindelse til vores servere, aktivere og tilvejebringe synkroniseringstjenester;
 • URL- og IP-adresse på den hjemmeside, hvorfra du har fået adgang til eller blev sendt til vores tjenester, hjemmesider og apps, herunder dato og tidspunkt;
 • Besøgte undersider og funktioner, der blev anvendt under brug af tjenesterne og hjemmesiderne, fulgte link fra tjenesterne og hjemmesiderne herunder dato og tidspunkt;
 • Den fulde kliktrafik for URL-adresser til, igennem og fra tjenesterne og hjemmesiderne, herunder dato og klokkeslæt;
 • Indtastede søgeord;
 • Givet samtykke og godkendelser
Samtykke (artikel 6 (1) (a) i GDPR)
Til at forhindre misbrug eller ulovlig brug af vores tjenester og hjemmesider

Overholdelse af juridiske forpligtelser, løsning af tvister og håndhævelse af vores aftaler;
Alle data, der er nødvendige til at opfylde de relevante formål Legitime interesser (artikel 6 (1) (f) i GDPR)/IT-sikkerhedsforanstaltning og overholdelse af en juridisk forpligtelse (artikel 6 (1) (c) i GDPR)
Evaluering af din berettigelse til visse typer tilbud, produkter eller tjenester
 • Navn, titel og adresse;
 • Personlige kontaktoplysninger (telefonnummer, e-mail, fax osv.);
 • Navn, adresse, afdeling, kontaktoplysninger og andre oplysninger med relation til en virksomhed, som du repræsenterer (hvis relevant), og din funktion i denne virksomhed;
 • Momsnummer;
 • Brugerprofiloplysninger;
 • Bekræftelse af, at du enten er privat eller erhvervsbruger;
 • Tilmelding til nyhedsbreve eller kampagner, brug af særtilbud osv.
 • Givet samtykke og godkendelser osv.;
Samtykke (artikel 6 (1) (a) i GDPR)
Til at kommunikere med dig om andre forhold (f.eks. til at sende dig påmindelser, tekniske meddelelser, opdateringer, sikkerhedsadvarsler, support- og administrative meddelelser eller tjenestebulletiner);
 • E-mailadresse
 • Land
 • Sprog
 • Dato for sidste kontakt
 • Mobiltelefonnummer
Samtykke (artikel 6 (1) (a) i GDPR) eller Legitime interesser (artikel 6 (1) (f) i GDPR):

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig i forbindelse med brug af vores tjenester og hjemmesider. Behandlingen er derfor berettiget på grundlag af legitime interesser.
Til at give dig oplysninger om produkter og tjenester, der kan være af interesse for dig via e-mail, telefon og brev.
 • Navn
 • E-mailadresse
 • Land
 • Sprog
 • Samtykkestatus med dato
 • Dato for sidste kontakt
 • Telefonnummer
Samtykke (artikel 6 (1) (a) i GDPR)

8. Dine valg ifm. beskyttelse af personlige oplysninger og markedsføring

Vi tilstræber at opretholde vores tjenester og hjemmeside på en måde, der beskytter oplysninger mod utilsigtet eller ondsindet destruktion. Derfor vil vi, når du har slettet oplysninger fra vores tjenester og hjemmesides, muligvis ikke øjeblikkeligt slette resterende kopier fra vores aktive servere, og vi vil muligvis først fjerne oplysninger fra vores sikkerhedskopieringssystemer ifølge bestemte tidsplaner i overensstemmelse med gældende lovgivning (se pkt. 6).

Du kan til enhver tid angive dine markedsføringspræferencer via vores kundeservice. Ved at tilmelde dig modtagelse af markedsføringsinformation, der tilbydes af MAX EUROPE BV, accepterer du, at de data, du oplyste, da du tilmeldte dig (f.eks. din e-mailadresse), må indsamles, behandles og bruges af MAX EUROPE BV til regelmæssig forsendelse af skriftlig, elektronisk kommunikation, der indeholder virksomheds-, produkt- og tjenesterelaterede oplysninger, såsom nyheder om nye MAX EUROPE BV-produkter eller MAX EUROPE BV's tjenester eller om MAX EUROPE BV's markedsføringskampagner (f.eks. konkurrencer, rabatter og tilbud), om ændringer i virksomheden eller for at invitere dig til at deltage i kundeundersøgelser (f.eks. om kundetilfredshed eller kundekrav).

Du kan ændre og justere dit samtykke til, at vi bruger din e-mailadresse eller dit mobiltelefonnummer ved at kontakte os på privacypolicy@max-europe.com.

9. Dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen

Du kan til enhver tid kontakte os på privacypolicy@max-europe.com for at udøve følgende rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen:

 • Ret til adgang
 • Ret til berigtigelse
 • Ret til sletning ("ret til at blive glemt")
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Ret til dataportabilitet

Du henvises til EU-hjemmesiden for at få mere at vide om disse rettigheder.

Hvis du vælger at tilbagetrække dit samtykke til en behandlingsaktivitet, forbeholder MAX EUROPE BV. sig retten til at viderebehandle og bruge dine personoplysninger i det omfang, det er påkrævet eller tilladt ved lov, f.eks. til at administrere din afmelding eller indstille en overordnet cookie til at overholde dine cookie-indstillinger.

10. Anden beskyttelse af dine personoplysninger

MAX EUROPE BV forstår vigtigheden af informations- og datasikkerhed, og vi bestræber os på at gøre din webbrowsing og købsoplevelse hos os så sikker som muligt. For at beskytte dine personoplysninger har vi implementeret rimelige og avancerede sikkerhedsforanstaltninger og forholdsregler, herunder tekniske og organisatoriske tiltag mod uautoriseret adgang, ukorrekt brug, ændring, ulovlig eller utilsigtet tilintetgørelse og utilsigtet tab, både i online- og offline-sammenhænge.

F.eks.:

 • når du bruger vores hjemmeside, krypteres kommunikationen med din browser med SSL-teknologi (Secure Socket Layer). Dette betyder, at når du bruger vores hjemmeside, krypteres de personoplysninger, du indsender under registrerings- og log ind-processerne, inden de sendes via internettet.
 • vi kontrollerer integriteten af vores praksisser for informationsindsamling, -opbevaring og -behandling, herunder fysiske sikkerhedsforanstaltninger, for at beskytte mod uautoriseret adgang til systemer.
 • vi begrænser adgangen til personlige oplysninger til medarbejdere, entreprenører og agenter hos MAX EUROPE BV. med et reelt behov for kendskab til dem, for at de kan behandle dem for os. Involverede parter er underlagt strenge kontraktmæssige fortrolighedsforpligtelser og kan blive straffet eller opsagt, hvis de ikke overholder disse forpligtelser.

Sikkerheden af dine data er vigtig for os, men husk på, at ingen metode til overførsel via internettet eller elektronisk opbevaring er 100 % sikker. Vi bestræber os på at bruge kommercielt acceptable metoder til at beskytte dine personoplysninger, men vi kan ikke garantere deres absolutte sikkerhed.

11. Cookies

Vi bruger cookies og lignende teknologier i forbindelse med vores tjenester og hjemmesider. Du kan finde flere oplysninger i vores cookiepolitik.

12. Link til andre hjemmesider

Vores tjenester og hjemmesider kan indeholde link til andre tjenester, hjemmesider og apps af interesse. Når du klikker på sådanne link, forlader du vores tjenesteområde. Når du besøger sådanne andre tjenester, hjemmesider og apps, skal du udvise forsigtighed og gennemgå erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for den pågældende app eller hjemmeside. MAX EUROPE BV kan ikke og vil ikke påtage sig noget ansvar for sådanne andre hjemmesider, indholdet af sådanne tjenester, hjemmesider og apps og deres praksisser for beskyttelse af personlige oplysninger, og vi erklærer ingen anbefaling deraf.

13. Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Vi gennemgår regelmæssigt vores overholdelse af denne meddelelse om databeskyttelse. Vi samarbejder med de relevante tilsynsmyndigheder, herunder lokale databeskyttelsesmyndigheder. Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed.

14. Ændringer i meddelelsen om databeskyttelse

Vi kan til enhver tid opdatere vores meddelelse om databeskyttelse. Vi vil give dig besked om ændringer ved at offentliggøre den nye meddelelse om databeskyttelse på denne side. Du bedes gennemgå denne meddelelse om databeskyttelse fra tid til anden for at sikre, at du er fortrolig med eventuelle ændringer, vi eventuelt har foretaget. Vi vil ikke indskrænke dine rettigheder i henhold til denne meddelelse om databeskyttelse uden dit udtrykkelige samtykke.

Vi vil give dig besked via e-mail og/eller en tydelig meddelelse på vores tjeneste, før eventuelle ændringer træder i kraft, og opdaterer "ikrafttrædelsesdatoen" øverst i denne meddelelse om databeskyttelse.

15. Kontakt os

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne meddelelse om databeskyttelse, bedes du kontakte os:

Via e-mail: privacypolicy@max-europe.com

Postadresse: MAX EUROPE BV., attn.: Privacy Office, Antennestraat 45, 1322AH, Almere, Holland.